สระบุรี
เมืองสระบุรี
แก่งคอย
หนองแค
วิหารแดง
หนองแซง
บ้านหมอ
บ้านหมอ
บางโขมด
สร่างโศก
ตลาดน้อย
หรเทพ
โคกใหญ่
ไผ่ขวาง
บ้านครัว
หนองบัว
ดอนพุด
หนองโดน
พระพุทธบาท
เสาไห้
มวกเหล็ก
วังม่วง
เฉลิมพระเกียรติ

อำเภอบ้านหมอ

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สระบุรี

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 9 ตำบล , 75 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล บ้านหมอ , บางโขมด , สร่างโศก , ตลาดน้อย , หรเทพ , โคกใหญ่ , ไผ่ขวาง , บ้านครัว , หนองบัว

จำนวนประชากรใน อำเภอบ้านหมอ
  จำนวนหลังคาเรือน : 4,153 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 14,155 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 2,164 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 880 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 925 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 108 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 60 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,716 คน   จำนวนผู้พิการ : 173 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอบ้านหมอ
  สถานศึกษา   จำนวน 20 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 7 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 15 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 5 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 22 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 69 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอบ้านหมอ
 
ต.บ้านหมอ   18130    
ต.บางโขมด   18130   (*ยกเว้น บ้านเลขที่ 49 หมู่ 11 บริษัทเหล็กสยามจำกัด ใช้รหัส 18270)
ต.สร่างโศก   18130    
ต.ตลาดน้อย   18130    
ต.หรเทพ   18130   (*ยกเว้น หมู่ที่ 8 ใช้รหัส 18210)
ต.โคกใหญ่   18130    
ต.ไผ่ขวาง   18130    
ต.บ้านครัว   18270    
ต.หนองบัว   18130    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()